Varsity girls
basketball
SCHEDULE
2022-2023
OPPONENT LOCATION & TIME SITE RESULTS
Ysleta(JV and V) logo Nov 04 / 6:00 PM
VS Ysleta(JV and V) IHS El Paso, TX
- -
IHS
El Paso, TX
- -
Jefferson(JV and V) logo Nov 08 / 6:00 PM
VS Jefferson(JV and V) IHS El Paso, TX
- -
IHS
El Paso, TX
- -
Bowie logo Nov 29 / 7:30 PM
VS Bowie IHS El Paso, TX
- -
IHS
El Paso, TX
- -
PRIVACY POLICY | © 2022 MASCOT MEDIA, LLC